Aartsbisschoppelijk Paleis | Utrecht

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed