Statusbericht

Submissions for this form are closed.

SHNI studiedag ‘De Badkamer’

3 februari 2015
Kasteel De Haar, Kasteellaan 1, Haarzuilens


In de serie studiedagen rond vertrekken in het huis – na de studiedagen over de eetkamer, de slaapkamer en de keuken – organiseert de SHNI, in samenwerking met de Nederlandse Museumvereniging, sectie historische huizen op 3 februari 2015 een studiedag met als thema de badkamer op kasteel De Haar. 

Belicht vanuit verschillende vakgebieden zullen diverse sprekers u het een en ander over de badkamer vertellen. De dag is met lezingen over de restauratie en het interieur (met name de badkamers) van kasteel De Haar en in de middag vindt in kleine groepen een bijzondere rondleiding volgt door badkamers van de familie Van Zuylen, haar gasten en haar personeel op zowel het kasteel, als in het châtelet (het grote poortgebouw naast het kasteel). Deze badkamers zijn niet opengesteld voor het publiek en worden speciaal voor deze studiedag opengesteld. De dag wordt afgesloten met een borrel in het koetshuis.


          


Programma:

09:45 uur: inloop, registratie en koffie/thee (koetshuis)

10.30 uur: opening door dagvoorzitter Dr Eloy Koldeweij (senior specialist interieur RCE)

10:40 uur: drs. Ileen Montijn (historicia en auteur): de “zachte kant” van de badkamer

11:10 uur: Ir Jan Kamphuis (coordinerend specialistisch adviseur RVB): privaten op kastelen

11:40 uur: drs. ing. Natasja Hogen (architectuurhistorica en auteur): in weelde baden.

12:10 uur: Speaker corner. In de speakers corner bieden we een ieder kort de gelegenheid onbekende interessante badkamers te laten zien, om er iets over te vertellen of er iets over te vragen. Heeft u een interessante badkamer om te laten zien, meldt u dit dan van te voren bij de organisatie.

12:30 uur: lunch (koesthuis)

13:30 uur: drs. Anetta de Jong (directeur Kasteel De Haar): Kasteel De Haar

14:00 uur: Ir Cor Bouwstra (restauratie architect Verlaan en Bouwstra Architecten): restauraite Kasteel De Haar

14:45 uur: drs. Meindert Stokroos (oud-beleidsmedewerker BMA): technische installaties

15:15 uur: rondleidingen in groepen door badkamers Kasteel De Haar en châtelet

17:00 uur: borrel (koetshuis)

18:00 uur: einde


Kosten & aanmelden:

Als begunstiger van de SHNI of lid van de Nederlandse Museumvereniging, sectie Historische Huizen kunt u deelnemen voor het gereduceerde tarief van € 49,50; voor alle overige geïnteresseerden geldt het tarief van € 54,50.

Aanmelden kan via het formulier onderaan deze pagina. Aanmeldingen worden in volgorde van ontvangst van uw betaling verwerkt, welke eerst definitief is na betaling van het betreffende bedrag op rekeningnummer NL72 INGB 000 92 64 067 ten name van de Stichting het Nederlandse Interieur te 's-Gravenhage, onder vermelding van studiedag badkamer en naam deelnemer. Indien u betaalt van een rekening van kantoor of anderszins waarop niet duidelijk de naam van de deelnemer staat vermeld: dringend verzoek om de naam van de deelnemer(s) duidelijk te vermelden in de omschrijving!

U ontvangt een bevestiging van betaling dat tevens uw toegangsbewijs is.