Bestuur

Het huidige bestuur van de SHNI bestaat uit: 

 • Marc de Beyer - voorzitter
 • Thijs Boers - secretaris
 • Robert Jan Nieuwland - penningmeester
 • Harrie Schuit - webmaster
 • Julia Hennig - activiteiten
 • Wite de Savornin Lohman
 • Hester Dibbits
 • Henny Brouwer


Raad van advies

 • Dr R.J. Baarsen (senior conservator meubelkunst, Rijksmuseum Amsterdam)
 • K C. van den Ende (restauratie architect)
 • Prof. Dr C.W. Fock (emeritus hoogleraar aan de Universiteit Leiden)
 • Prof. drs. A. van Grevenstein-Kruse (voormalig directeur Stichting Restauratie Atelier Limburg)
 • Prof. Ir H.A.J. Henket (architect)
 • A.Ph.J. de Haseth Möller, bestuurslid Vereniging Particuliere Historische Buitenplaatsen
 • ing. H.J. Jurriëns (aannemer)
 • drs. M.C. Scheers (voorzitter Stichting Het Woonhuismonument)
 • Dr W.H. Vroom (oud-voorzitter Stichting Het Nederlandse Interieur)
 • M.C.H. van der Wijst (interieurarchitect)
 • Ir F. Franken (restauratie-architect)


Speciale adviseur

 • Dr E.F. Koldeweij (senior specialist interieur, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)