Chirurgijnskamer De Waag | Enkhuizen

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed