Contact

Stichting Het Nederlandse Interieur

Postbus 15599, 1001 NB Amsterdam
info@shni.nl
Kamer van Koophandel: 30163 888

IBAN: NL72 INGB 000 92 64 067 ten name van Stichting Het Nederlandse Interieur te 's-Gravenhage.
Voor buitenlandse betalingen: BIC (SWIFT): INGBNL2A.