Heringastate | Marssum

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed