Huis Hodson | Haarlem

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed