Lopend onderzoek

Er wordt door uiteenlopende partijen volop onderzoek gedaan naar interieurs en interieuronderdelen. Wij brengen graag enkele onderzoeken voor het voetlicht.

Onderzoek Stichting Historische Interieurs in Amsterdam

'Van grachtenhuis tot villa in het groen’ is een lopend onderzoeksproject van SHIA. Het heeft als doel in drie regio’s, namelijk Amsterdam en de forensengemeenten in Zuid-Kennemerland en het Gooi bijzondere interieurs op te sporen en te onderzoeken. De zoektocht naar bijzondere huizen, interessante bewonersverhalen, mooie tegels en glas in lood, oude foto’s en bouwtekeningen, moet leiden tot een kennis- en beelddossier van karakteristieke woonhuisinterieurs. Hiermee wil de SHIA laten zien hoe mooi en interessant dit aspect van het cultureel erfgoed is. Zij maken een serie portretten van huizen in tekst en beeld die maandelijks op de website verschijnen. Daarnaast houdt de stichting een blog en een Facebookpagina bij waarin u het onderzoeksproces van dichtbij kunt volgen.

Meer informatie & vragen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Stichting Historische Interieurs in Amsterdam


Onderzoek glasfabriek Bouvy

De Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy (Dordrecht, 1850-1926) was een invloedrijke fabriek die met zijn innovatieve producten prijzen won in binnen- en buitenland. Met name de zeer grote, gebogen ruiten die veel werd gebruikt voor etalages, waren beroemd. De fabriek, die alle mogelijk soorten (decoratief) vensterglas produceerde, had filialen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen en Groningen, een glasverzekeringsmaatschappij en een glas-in-loodatelier dat ‘In de Speijkermandt’ heette.

Inventarisatie
De firma Bouvy dient als voorbeeld voor de Nederlandse negentiende-eeuwse glasindustrie, waarvan wij nu zo weinig meer weten. Met mijn promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit Nijmegen naar de Nederlandsche Glasfabriek J.J.B.J. Bouvy wil ik de producten die de fabriek ons naliet inventariseren, bronnen over die producten ontsluiten en praktische vragen over het reilen en zeilen van deze fabriek beantwoorden.

Oproep
Iedereen die een glas-in-loodraam of een geëtste ruit van Bouvy bezit, die weet waar zich glas van Bouvy bevindt, of meer informatie over de firma of over andere glasfabrieken in deze periode heeft, wordt van harte uitgenodigd contact op te nemen met Laura Roscam Abbing, via l.roscamabbing@let.ru.nl.