Overige activiteiten

SHNI brengt ook graag interieurgerelateerde activiteiten van derden onder de aandacht: studiedagen, symposia, tentoonstellingen, etc..
 

Interieurplatform, thema: 'Sport- en spelhistorie in monumentale interieurs'

17 maart 2016, 13.30-17.45 uur
Smallepad 5, Amersfoort

Nederland kent talloze sporthallen, turnzalen, binnenzwembaden, schaatsbanen, binnenmaneges, bowlingbanen en biljartkamers. Deze intensief gebruikte ruimtes hebben een belangrijke plaats in onze maatschappij. Honderdduizenden mensen maken hiervan wekelijks gebruik.

Hoe is het gesteld met de monumentale sportgebouwen? Wat is hiervan bewaard gebleven? Is hiervoor voldoende waardering en erkenning vanuit de erfgoedsector? Hoe staat het met de instandhouding ervan? Hebben deze gebouwen en hun interieurs een plaats binnen de sporthistorische wereld? Dit wordt besproken tijdens het interieurplatform op vrijdagmiddag 17 maart.

Voor meer informatie het programma en aanmelden, klik hier.

 

Daniel Marot-lezing: Jet Pijzel-Dommisse: Een Haagse traditie. Bouwen aan de verzameling kunstnijverheid van het Gemeentemuseum.

20 september 20:00-21:30 uur
Rijksmuseum Amsterdam

Het Gemeentemuseum Den Haag beheert een van de belangrijkste kunstnijverheidscollecties in Nederland. De afgelopen twee decennia zijn delen van deze verzameling intensief bestudeerd en in wisselende tentoonstellingen, vaak in combinatie met bijzondere bruiklenen van buiten, onder de aandacht van het publiek gebracht. De collectie, die in de negentiende eeuw vanuit historisch perspectief was opgezet, ontwikkelde zich onder de bezielende leiding van Hendrik Enno van Gelder tot een verzameling rond de zogenaamde ‘kunsten van het vuur’. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

 

Interieurplatform, thema: 'Interieurs van mobiel erfgoed'

16 september 2016, 13:30-18:00 uur
Smallepad 5, Amersfoort

Gaat het bij mobiel erfgoed doorgaans om het rijdend, varend en vliegend houden, over de waardevolle interieurs van deze voertuigen is veel minder bekend. Ook is het zeker geen vanzelfsprekend aandachtsgebied, terwijl mobiel erfgoed wel volop in de schijnwerpers staat.

In opdracht van de Stichting Mobiele Collectie Nederland, de koepel waarin de vier sectoren lucht, water, rails en weg zijn ondergebracht is eerder dit jaar een toonbeeldenlijst opgesteld. Om de zichtbaarheid van dit deel van ons nationale erfgoed nog beter voor het voetlicht te brengen, heeft de Rijksoverheid recentelijk een subsidie toegekend.

Voor meer informatie het programma en aanmelden, klik hier.Wonen in de Amsterdamse School

9 april t/m 28 augustus 2016
Stedelijk Museum, Amsterdam

De tentoonstelling Wonen in de Amsterdamse School is een spectaculair overzicht van interieurontwerpen van de Amsterdamse School: meubelen, lampen, klokken, keramiek, textiel en grafische toepassingen als behang. De tentoonstelling bevat meer dan 500 bijzondere ontwerpen van onder meer Jaap Gidding, Michel de Klerk, Piet Kramer, Hildo Krop en Marie Kuyken." Voor meer informatie klik hier.

 

Interieurplatform en Platform Kastelen en Buitenplaatsen. Erfgoedensembles op kastelen en buitenplaatsen.

11 maart 2016, 10:00-18:00 uur
Koetshuis Kasteel Amerongen

Op 11 maart 2016 vindt de gecombineerde bijeenkomst plaats van het Interieurplatform en het Platform Kastelen en Buitenplaatsen. De bijzondere combinatie van beide platforms én de jubileumeditie van het Interieurplatform, inmiddels het tiende, maken het mogelijk om de bijeenkomst te organiseren in het koetshuis van kasteel Amerongen, van 10 tot 18 uur. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door het NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats en Kasteel Amerongen. Het thema van de dag is ‘Erfgoedensembles op kastelen en buitenplaatsen’. Deze locaties kenmerken zich door hun karakteristieke en bijzondere omgeving, gebouwen en interieurs... Voor meer informatie klik hier.OSK Studiedag Historische Interieurs: Tafelcultuur in Europa

29 januari 2016, 9:30-16:30 uur
Gemeentemuseum Den Haag

De Studiedag Historische Interieurs ‘Tafelcultuur in Europa’ wordt gehouden op 29 januari 2016 in het Gemeentemuseum Den Haag. De Opleiding Kunstgeschiedenis te Leiden en de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis (OSK) organiseren in samenwerking met het Gemeentemuseum Den Haag deze jaarlijkse studiedag, dit keer ter gelegenheid van de tentoonstelling ‘Nederland Dineert. Vier eeuwen tafelcultuur’. Tijdens dit symposium staan de eet- en tafelcultuur centraal en zullen de functies en betekenissen van de gedekte dinertafel worden besproken door een zestal sprekers: Jet Pijzel-Dommisse, Daniëlle de Vooght, Bianca Góes, Anne de Jongh, Reino Liefkes en Ivan Day...  Voor meer informatie klik hier.Openbare gebouwen: continuïteit en vervreemding

18 december, 9:30-17:00 uur
Smallepad 5, Amersfoort

De studiedag Bouwhistorie op 18 december 2015 staat in het teken van openbare gebouwen. U bent van harte uitgenodigd deze dag bij te wonen. Rijk, provincie en gemeente hebben een stevig stempel gedrukt op de gebouwde omgeving in een opmerkelijk scala prominente gebouwen, zowel uitnodigend en openbaar van aard als gesloten en gebouwd voor opsluiting. Van alle bestuursniveaus heeft de lokale overheid verreweg de meeste gebouwen opgeleverd. In 1817 kende ons land nog 1236 gemeenten, anno 2015 waren daar nog 393 van over... Voor meer informatie klik hier.Symposium: Toegepaste kunst en kunstnijverheid: Oude thema’s, nieuwe werkwijzen?

9 november 2015, 10:00-18:00 uur
Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Een tienjarig bestaan van de Ottema-Kingma-leerstoel is een natuurlijk moment voor een terugblik. Welke bijdrage hebben de Ottema-Kingma Stichting en de Radboud Universiteit met deze leerstoel aan onderzoek naar toegepaste kunst en kunstnijverheid geleverd? Is de situatie nu anders dan tien jaar geleden? De Ottema-Kingma Stichting wil echter graag vooruitkijken. Tijdens dit najaarssymposium staat de terugblik daarom expliciet in het teken van de toekomst en wordt er ruimte gemaakt voor de jongste generatie onderzoekers... Voor meer informatie en aanmelden klikDaniel Marot-lezing: Alvar González-Palacios: Giovanni Battista Piranesi (1720-1778) Antiquity, decoration and furnishings

22 september 20:00-21:30 uur
Rijksmuseum Amsterdam

Alvar González-Palacios geldt als de belangrijkste kenner van de Italiaanse kunstnijverheid. In de afgelopen halve eeuw heeft hij de bestudering van dat gebied op een volledig nieuw niveau gebracht. Hij  heeft een onvoorstelbare hoeveelheid boeken en artikelen geschreven: over de pausen als opdrachtgevers, de familie Borghese en haar paleizen, pietre dure, de kunsten in Napels, Florence en Rome, en over Piranesi. Voor meer informatie, klik hier.Interieurplatform, thema: 'Kwaliteit in het interieur - kwaliteit in de uitvoering'

18 september 2015, 13:30-18:00 uur
Smallepad 5, Amersfoort

De kwaliteiten van een goed ontworpen interieur worden op het eerste gezicht vaak nauwelijks opgemerkt. In veel gevallen gaat het om een goed doordacht ontwerp en is er ongelofelijk veel vakmanschap toegepast. De echte kwaliteit komt pas bij nader onderzoek aan het licht. Dit geldt ook voor kwalitatief hoogwaardige restauratieprojecten. Deze kenmerken zich dikwijls door een bevlogen restauratiearchitect, de nauwelijks zichtbare ingrepen van de restaurator, ingrepen die getuigen van respect voor het originele ontwerp en uitvoering. Voor meer informatie het programma en aanmelden, klik hier.Presentatie 1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis

Tot en met maandag 6 april 2015
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Het Nieuwe Instituut in Rotterdam pakt vanaf 1 februari een stijlkamer uit die toebehoort aan de collectie van het Amsterdam Museum. Deze negentiende-eeuwse stijlkamer is ruim veertig jaar niet te zien geweest voor het publiek omdat het opgeslagen stond in het depot. Het project 1:1 Stijlkamers by Andreas Angelidakis in Het Nieuwe Instituut is aanleiding om deze stijlkamer, ook wel de Empire-kamer genoemd, uit het depot van het Amsterdam Museum te halen en te reconstrueren. Publiek kan op woensdag- en zondagmiddag hierbij aanwezig zijn en met eigen ogen het uitpakken volgen.
De Griekse architect en kunstenaar Andreas Angelidakis ontwerpt een installatie met stijlkamers van het Amsterdam Museum. In de installatie onderzoekt hij de veranderde betekenis van ruimtes in de geschiedenis van het tentoonstellen. De installatie bestaat uit vijf ruimtes, die elk een passage verbeelden hoe stijlkamers en tentoonstellingsmodellen zich tot elkaar verhouden. Kroonstuk is de Empire-kamer uit het Amsterdam Museum. Deze 19de-eeuwse stijlkamer, oorspronkelijk afkomstig uit een huis aan de Keizersgracht, wordt in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en het Amsterdam Museum in de installatie gereconstrueerd. Gedurende de looptijd van de tentoonstelling wordt aan de reconstructie gewerkt en kan het publiek op woensdag– en zondagmiddag de restauratoren live aan het werk zien. Voor meer informatie, klik hier.Interieurplatform, thema: 'Opengestelde interieurs, van kastelen en kerken tot woonhuismusea: gebruik of verbruik?'

13 maart 2015, 13:30-18:00 uur
Smallepad 5, Amersfoort

Veel interieurs zijn opengesteld voor het publiek. Dat varieert van musea, kerken, woonhuizen kastelen, buitenplaatsen tot en met industrieel en militair erfgoed. Het aantal bezoekers of de inkomsten uit verhuur is doorgaans het primaire doel. De inkomsten zijn onmisbaar, maar wat staat hier tegenover? Voor meer informatie het programma en aanmelden klik hier.Lezing Modernity, ideology and the interior

5 maart 2015, 20:00-22:00 uur
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Met de introductie van de stijlkamer in het museum van de negentiende eeuw, deed het interieur van de privéwoning haar intrede in het publieke domein. De stijlkamer bood een uiterst geschikte omgeving om museumverzamelingen op een begrijpelijke manier voor een breed publiek tentoon te stellen. Bovendien bleken stijlkamers zeer bruikbaar om ideeën over een nationale stijl en identiteit mee te propageren. Tot diep in de twintigste eeuw werd het interieur zo de inzet van een heus beschavingsoffensief. Het verhalende en verbeeldende vermogen van het interieur, dat inmiddels een veel uitgebreidere toepassing kent dan alleen het museum, staat centraal in een Engelstalige avond met de vooraanstaande historici Penny Sparke en Greg Castillo. Voor meer informatie, klik hier.Studiedag Wonen, facetten van het wonen

19 december 2014, 9:00-18:30 uur
Smallepad 5,  Amersfoort

Voor het vierde jaar organiseren de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Stichting Bouwhistorie Nederland een studiedag rond een thema. Na drie geslaagde voorgaande jaren, lijkt een traditie te zijn ontstaan die aanslaat bij bouwhistorici, kunsthistorici, architectuurhistorici, architecten, bouwkundigen en studenten. Dit keer staan het wonen en het woonhuis centraal, variërend van de vroege middeleeuwen tot en met de 20ste eeuw, van één bouwdeel binnen de woning tot ensembles en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Elf sprekers zullen van uit verschillende invalshoeken het  thema benaderen. Voor het programma en aanmelden klik hier.Symposium Pellegrini en de Gouden Zaal

21 november 2014, 10:00-17:00 uur
Mauritshuis, Nassauzaal

Naar aanleiding van de recente restauratie van de schilderijen van Pellegrini uit de Gouden Zaal is uitgebreid onderzoek verricht naar verschillende aspecten van dit unieke 18de -eeuwse ensemble en de locatie waarvoor het is gemaakt, zoals schildertechniek, iconografie, bouwgeschiedenis, originele kleurafwerking van de zaal en de bredere context van de decoratieve schilderkunst in Den Haag. Voor het programma en aanmelden klik hierSectiedag Atelierpraktijken en geschiedenis van de kunstproductie

3 december 2013, 9:30-17:00 uur
Smallepad 5, Amersfoort

Voor het programma en aanmelden klik hier.Lezing Nederlandse interieurs in de 18e eeuw

Op dinsdag 18 november geeft kunsthistorica Ineke Beeling in Kasteel Loenersloot een lezing over de Nederlandse interieurs in de 18e eeuw. Waar diende een lambrisering voor? Waarom werden stoelen aan de achterzijde met een goedkopere stof bekleed? Waarom hingen er vogelkooitjes in 18e-eeuwse interieurs? Mevrouw Beeling laat aan de hand van het interieur van Kasteel Loenersloot en veel afbeeldingen van 18e-eeuwse schilderijen en stofstalen zien hoe de ontwikkeling van de interieurs in die tijd was. Ze vertelt over de elkaar snel opeenvolgende decoratieve stijlen, de kleuren en materialen. En natuurlijk over de meubelen en objecten, die men toen gebruikte, het antiek van vandaag.Gecombineerd Interieur- en Bouwhistorisch Platform

19 september, 9:00-17:00 uur
Smallepad 5, Amersfoort

Voor meer informatie klik hier