Protestantse kerk | Hoogersmilde

Beeld: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed