Daniël Marot lezing 2016

De Stichting Daniël Marot Fonds organiseert in samenwerking met Stichting Het Nederlandse Interieur op 20 september 2016 de vierde Daniël Marot lezing in het Rijksmuseum te Amsterdam.

"Een Haagse traditie. Bouwen aan de verzameling kunstnijverheid van het Gemeentemuseum"

Het Gemeentemuseum Den Haag beheert een van de belangrijkste kunstnijverheidscollecties in Nederland. De afgelopen twee decennia zijn delen van deze verzameling intensief bestudeerd en in wisselende tentoonstellingen, vaak in combinatie met bijzondere bruiklenen van buiten, onder de aandacht van het publiek gebracht. De collectie, die in de negentiende eeuw vanuit historisch perspectief was opgezet, ontwikkelde zich onder de bezielende leiding van Hendrik Enno van Gelder tot een verzameling rond de zogenaamde ‘kunsten van het vuur’. Aardewerk, porselein, glas en voorwerpen van metaal werden om een totaalbeeld te scheppen ondersteund met goede voorbeelden van meubels en textiel. Tegenwoordig ligt de nadruk op speerpunten, het totale overzicht wordt minder belangrijk geacht.

In de lezing staat de oude kunstnijverheid centraal met de nadruk op Haags zilver, Europees glas en het achttiende-eeuwse poppenhuis in de populaire stijlkamers. Veel ruimte voor onderzoek naar de zo bijzondere zilverproductie in Den Haag heeft geresulteerd in grote ontdekkingen, gedegen publicaties bij spraakmakende tentoonstellingen en belangrijke verwervingen. Jet Pijzel-Dommisse, die de verzameling oude kunstnijverheid van het Gemeentemuseum ruim 19 jaar heeft beheerd, kan als geen ander een inzicht geven in de manier waarop deze prachtige collectie recent is veranderd en gegroeid.

Rijksmuseum Amsterdam, dinsdag 20 september 2016 vanaf 20:00 uur.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar door overmaking van € 12,50 per persoon op rekeningnummer NL56FVLB0632508558, ten name van de Stichting Daniël Marot onder vermelding van ‘Lezing 2016’.

Meer informatie via info@danielmarot.nl of op www.danielmarot.nl