Overhandiging standaardwerk 100 iconische kerkinterieurs van Nederland aan de minister van OCW

Op 20 juni jl. werd in de Thomaskerk te Amsterdam het boek Kerkinterieurs in Nederland gepresenteerd. Dit unieke standaardwerk, waarin voor het eerst 100 uitzonderlijke Nederlandse kerkinterieurs worden belicht, is een initiatief van Museum Catharijneconvent en kwam tot stand doorintensieve samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en diverse kerkelijke partners en erfgoedinstellingen. Het eerste exemplaar werd aangeboden aan Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de vertegenwoordigers van de Nederlandse kerken.

Kerken zijn de landmarks van ons landschap. Al meer dan duizend jaar zijn zij onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse dorps- of stadsgezicht. De aandacht gaat vaak uit naar de buitenkant. Terwijl er juist vanbinnen zoveel te genieten valt. Van de middeleeuwse parel in Groningen tot de katholieke kathedraal in het zuiden, van neogotische pracht en praal tot strakke, betonnen wederopbouw. De rijkdom en diversiteit die ons land kent is indrukwekkend. Museum Catharijneconvent, het nationaal kenniscentrum voor religieus erfgoed, geeft die binnenkant nu de aandacht die het verdient, door maar liefst honderd beeldbepalende interieurs uitgebreid in het zonnetje te zetten.

Kerkinterieurs in Nederland is een ontdekkingstocht langs katholieke en protestante kerken en joodse synagogen, waarin architecten en kunstenaars door de eeuwen heen hun ideeën op indrukwekkende en vaak verrassende wijze hebben vormgegeven. Alle 100 kerkinterieurs zijn op artistieke wijze in beeld gebracht door fotograaf Arjan Bronkhorst. Het boek wordt uitgegeven door WBOOKS.

Op de feestelijke presentatie op 20 juni werden de aanwezigen welkom geheten door Marieke van Schijndel, directeur van Museum Catharijneconvent en Cees van ’t Veen, directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Prof. dr. Herman Pleij gaf een keynote en prof. dr. Sible de Blaauw gaf een lezing '1000 jaar kerkinterieurs'. De middag werd afgesloten met de overhandiging van het eerste exemplaar aan minister van Cultuur en Onderwijs Jet Bussemaker, waarna het boek ook werd overhandigd aan vertegenwoordigers van de Nederlandse kerkgenootschappen.

Recensie-exemplaren van het boek zijn aan te vragen via marketing@wbooks.com.

Kerkinterieurs in Nederland
ISBN 978 94 625 8126 5
NUR 648, 680
Verkoopprijs € 49,95
396 pagina’s, circa 400 afbeeldingen
24,5 x 32 cm
Gebonden uitgave