Skip to content
Vrouwen van het Rijksmuseum - SHNI

Excursie Rijksmuseum – ‘Vrouwen van het Rijksmuseum’ en bezoek Fries lakkabinet


Met Josephina de Fouw en Johan de Haan

 

Vrouwen van het Rijksmuseum

We vervolgen ons programma met een uitstapje naar het Rijksmuseum te Amsterdam, waar Josephina de Fouw (conservator 18de-eeuwse schilderkunst en schilderijlijsten) een toelichting zal geven op het onderzoeksprogramma Vrouwen van het Rijksmuseum. Welke sporen hebben vrouwen achtergelaten in de Nederlandse geschiedenis en hoe is dit zichtbaar in de Rijksmuseumcollectie? Dat is de overkoepelende hoofdvraag van dit onderzoeksprogramma en de gerelateerde acties van de werkgroep Vrouwen van het Rijksmuseum. Er is een werkgroep opgericht die zich al sinds 2021 inzet om vanuit een genderperspectief de objecten in de collectie van het Rijksmuseum te onderzoeken en de verhalen die hierbij naar boven komen te ontsluiten voor publiek. Het doel is een completer verhaal van de geschiedenis met daarin meer aandacht voor vrouwen.
 
Bezoek Rijksmuseum, inclusief Fries lakkabinet
Na een presentatie over Vrouwen van het Rijksmuseum zal Josephina een rondleiding geven langs 18e-eeuwse schilderijen met een vrouwelijke opdrachtgever, in relatie tot het interieur, én nemen we gezamenlijk onder leiding van Johan de Haan (Senior inspecteur Erfgoed bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een kijkje bij het Friese lakkabinet, deel van het appartement van prinses Albertine Agnes van Oranje-Nassau, die na de dood van haar man optrad als regentes van Friesland, Groningen en Drenthe en als opdrachtgever verschillende bouwprojecten ondernam.

Info & aanmelden


Datum:  16 mei
Inloop:  9:30 uur met koffie/thee, lekkers
Locatie:  Ateliergebouw, Hobbemastraat 22, Amsterdam
Start programma: 10:00 uur – sprekers Josephina de Fouw en Johan de Haan
Rijksmuseum: 10:30 uur (rondleiding 18e eeuw, bezoek Friese lakkabinet)
Einde:  12:30 uur
Prijs: €10 (SHNI-prijs), €12,50  (niet-begunstigers/introducées)

Meld je aan voor de studiedag door een mail te sturen naar activiteiten@shni.nl. Aanmelden is mogelijk tot 13 mei. Voor deze activiteit is een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar.

NB: Vermeld s.v.p. bij de aanmelding of je beschikt over een Museumkaart of een andere kortingskaart en vergeet niet om deze mee te nemen op 16 mei. Controleer hier welke kaarten toegang bieden tot het Rijksmuseum. Neem ook een identiteitsbewijs mee voor de entree in het Ateliergebouw (dit is verplicht).