Skip to content
SHNI-Privacyverklaring-1

Privacyverklaring

Stichting Het Nederlandse Interieur hecht veel waarde aan je privacy en wij zullen je persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.

Je persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt om je verzoek tot het leveren van Diensten – het ontvangen van de nieuwsbrief, het begunstiger zijn van SHNI, of deelname aan onze activiteiten – te kunnen afhandelen. Daarnaast verwerken wij je persoonsgegevens om eventuele verzoeken of vragen te kunnen behandelen. Het betreft hierbij enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons

Alleen bestuursleden van SHNI hebben toegang tot je persoonsgegeven, en enkel voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij SHNI.

Wij zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken, tenzij dit noodzakelijk is voor de levering van onze diensten, bijvoorbeeld wanneer een locatie die we met jou zullen bezoeken in het kader van SHNI een gastenlijst wenst te ontvangen. We zullen de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt niet aan derden verkopen.

We nemen gepaste en redelijke veiligheidsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, openbaarmaking, verlies of oneigenlijk gebruik, en om de juistheid en integriteit van je persoonsgegevens te beschermen.

We bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten onder andere:

(i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met je hebben;
(ii) of sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn.

In de regel worden gegevens een kalenderjaar na de afname van diensten of beëindiging van de relatie verwijderd. Na afmelding van de nieuwsbrief verwijderen we je e-mailadres direct uit het systeem, maar zul je nog wel te vinden zijn in de statistieken van eerdere zendingen.

Heb je zelf een vraag of opmerking over het privacybeleid? Laat het ons weten! Mail naar info@shni.nl o.v.v. ‘Privacybeleid’.

Dit privacystatement is voor het laatst herzien op 22 mei 2023.